The anchor in me

Jag är ett ankare på havets botten
Jag är en tung klump av bly
Jag är en kedja som gick av 
från ett skepp som flöt iväg

Jag är en fjäderlätt tingest 
I förhållande till en sjö
Och här hålls jag kvar
av trycket från en värld ovan mig

Inte en våg kan bräcka mig
Inte en ström kan mig flytta
Och för varje våg som testar sväljer botten mig djupare ner
Och jag begravs
Tillsammans med förlista skepp från 1500-talet
dumpade oljetunnor
Flaskpost och dinosaurier
Och saknade människoskelett som aldrig blev hittade

 

Och jag har inga minnen
Inget alls att komma ihåg
Här nere vilar jag ensam
Vet inte längre var jag kom ifrån
Jag är en dimma på botten av en himmel
Jag är ett litet torrt löv i en döende skog
Jag är en överstruken rad i en dagbok
Jag är ett inget i en värld av så mycket

Mitt skepp flöt iväg
Min kedja gick av
Jag sjönk snabbt mot en botten som inte fanns

Och jag minns ingenting
Det enda jag känner till
Är den sång som ekar 
Över alla de sju hav
En klagan från dig
En önskan om mig

“You belong with me
Not swallowed in the sea”

Previous

She lives in a fairytale

Next

Coppertino

Leave a Reply